За нас

Какво е успеха: стратегическо планиране и тактическо изпълнение.

Нашата компания предлага пълен спектър от бизнес консултантски услуги, насочени към превръщането на иновативни идеи в успешни бизнес предприятия. От началната фаза на концепцията, през детайлното планиране и стартиране, до разработването на стратегии за растеж и печалба, ние сме тук, за да подкрепим всеки аспект от развитието на вашата компания.   

Таня Китик - консултант "Инвестиционно и бизнес планиране"
0+

Реализирани проекта

0+

Фирми на абонамент

0

професионалиста в екипа

0+

години опит

Екип

Таня Китик
Юрист, експерт "Инвестиционно и бизнес планиране". От 2007 год. се занимава с подготовката и управлението на инвестиционни проекти, основно в сектор "Производство", "Първична преработка на селскостопанска продукция", "Винопроизводство", "Земеделие и животновъдство". Притежава експертиза в Разработване на бизнес модели, Стратегическо планиране,Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност. Лектор и ментор.
Теменужка Василева
Експерт с богат опит в счетоводството и финансово-контролна дейност. Утвърден професионалист във финансите, с дългогодишна кариера на ръководни позиции в големи машиностроителни компании.
Гергана Габер
Икономист и финансист, мениджър "Инвестиционни проекти - жилищни сгради и ваканционни имоти" - Испания. Лектор и организатор на обучения с финансова насоченост.
Миглена Тодорова
Утвърден експерт с над 20 годишен опит в областта на регионалното развитие в сектори "Европейско териториално сътрудничество", "Култура", "Екология", "Туризъм", "Развитие на малкия и среден бизнес".
Марина Манчорова
Маркетинг експерт, мениджър "Инвестиционни проекти - жилищни и бизнес сгради, търговски обекти" - Великобритания.
Емилия Неделчева
Eксперт "Корпоративно право" и правни въпроси, свързани с недвижими имоти, предоставяйки комплексни правни решения и стратегическо консултиране.

Заедно към успеха: Нашият кръг от ключови партньори.

TOP