Услуги

Какво правим

Предлагани Услуги

Подготовка на европроекти

Пълен пакет от услуги по европейските програми: допустимост, подготовка на необходимите документи, изготвяне на проекта за кандидатстване, управление и отчитане на изпълнения проект

Изготвяне на пълна проектна документация

Снабдяване с документи от държавни и общински органи; разрешителни; лицензии; становища и други документи, необходими на инвеститора за подготовка и изпълнение на проекта

Изготвяне на бизнес план

Детайлен анализ на пазара, конкуренцията, продукта и/или услугата, анализ на ресурсите, финансови потребности и финансови прогнози. Стратегии за маркетинг и продажби

Услуги за стартиращи предприемачи

Консултации за бизнес структуриране, изготвяне на бизнес планове, финансово планиране, рисков мениджмънт и стратегии за маркетинг, специално адаптирани към нуждите на стартиращите предприятия. Нашата цел е да осигурим твърда основа за успеха на вашата бизнес идея от самото и начало.

Обучения и семинари за предприемачи

Предлагаме както индивидуални, така и групови формати, насочени към развитието на уменията за управление на бизнес и личностно израстване. Нашите програми са проектирани да обогатят компетенциите на предприемачите във всички аспекти на бизнес управлението, от стратегическо планиране до ефективно лидерство. Също така, акцентираме на личностното развитие, подпомагайки изграждането на силни лидерски качества и управленски умения, които са основополагащи за успеха на всеки бизнес. Нашата цел е да подготвим предприемачите не само да се справят с предизвикателствата на пазара, но и да развият своите лични и професионални качества за дългосрочен успех.

Правно, счетоводно и административно обслужване

Пълен комплект от услуги, насочени към финансова и правна оптимизация на вашия бизнес и гарантиране на съответствието му с всички законови изисквания: юридически консултации и обслужване, счетоводни услуги, административна подкрепа, онлайн консултации
TOP